Indicatori de eficienta energetica

Rata de eficiență energetică (EER) a unui echipament de aer conditionat este raportul dintre energia de răcire degajata (în BTU) si energia electrică absorbita (în Wh), la un moment dat.

EER este în general calculată pentru o temperatura exterioara de 35°C, o temperatura interioara de 27°C (aer recirculat) și 50% umiditate relativă.